Vito

2021-04-24

TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIS – DOKUMENTAS (CMR)

PREAMBULĖ SUSITARIANČIOS ŠALYS, NORĖDAMOS suvienodinti tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas, t. y. tokiems vežimams reikalingus dokumentus ir vežėjo atsakomybę, SUSITARĖ TAIP: I SKYRIUS KONVENCIJOS TAIKYMO SRITIS 1 straipsnis […]
IŠBANDYTI
Lietuvių