Blogas

2021-08-25

CMR blankas

Super CMR blankas atsisiųsti. SuperCMR naudojimo praktikoje populiariausi / svarbiausi CMR blanko laukeliai yra: 1. Siuntėjas; 2. Gavėjas; 3. Pristatymo vieta; 4. Siuntos perdavimo vieta ir […]
2021-06-08

Kaip pildyti CMR formą?

Šiame straipsnyje aptarsime labai aktualią ir svarbią temą – kaip užpildyti CMR formą? Kadangi tai svarbiausias tarptautinio krovinių gabenimo kelių transportu verslo visoje Europoje dokumentas,  svarbu […]
2021-06-03

Kas išduoda CMR dokumentą?

Paprastai krovinių vežimo keliais bendrovės ir žmonės, dalyvaujantys šioje veikloje, žino apie CMR. Šis važtaraštis arba svarbiausias dokumentas užtikrina skaidresnę tarptautinio krovinių gabenimo veiklą. CMR aktualus […]
2021-05-18

CMR konvencija – kas tai yra?

Kasdienėje kalboje dar vadinama Krovinių vežimo keliais Biblija, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) – unikalus dokumentus, kuriame, iš esmės, reglamentuojamas krovinių vežimas ir išdėstytos […]
2021-04-24

TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIS – DOKUMENTAS (CMR)

PREAMBULĖ SUSITARIANČIOS ŠALYS, NORĖDAMOS suvienodinti tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas, t. y. tokiems vežimams reikalingus dokumentus ir vežėjo atsakomybę, SUSITARĖ TAIP: I SKYRIUS KONVENCIJOS TAIKYMO SRITIS 1 straipsnis […]
IŠBANDYTI
Lietuvių