„Ne-a ajutat să ne organizăm cu foile de parcurs CMR. Acum întreaga echipă poate genera și gestiona CMR-uri într-un singur loc …”


„Un instrument interesant cu interfață prietenoasă, care nu numai că ne permite să accelerăm procesul de creare a documentelor CMR, ci și să evităm erorile …” 


„Îmi economisește cel puțin 2 ore pe săptămână”

CONCEPUT pentru a ECONOMISI TIMP

CMR în
1 minut!

Completați mereu aceleași date? Economisiți timp – completați documentele CMR / foile de parcurs mai rapid și mai precis folosind datele din listele de clienți, transportatori și liste de produse.

DISPONIBILITATE 24/7

Documente CMR
în cloud

Salvați CMR-urile completate și reveniți oricând și oriunde.

GENERARE ȘI TRIMITERE

Posibilități de generare și partajare

Generați documente CMR în format .pdf, alegeți diferite limbi pentru formularele CMR, trimiteți borderouri la adresele de e-mail alese direct din sistem.

SIGURANȚA DATELOR

 Standarde de siguranță avansate

Folosim cele mai bune practici de securitate a datelor, protocoale SSL, verificări periodice de securitate a datelor, plăți safeStripe.

Alegeți varianta care vi se potrivește cel mai bine

Free / Gratuit
Mini
Basic
PRO
Pentru uz personal
Pentru organizații mici
IMM-uri
Pentru organizații și echipe mai mari
0€ / lună
3,30€ / lună pentru un an 3,90€ /pe lună*
7,90€ / lună pentru un an 9,90€ /pe lună*
31,90€ / lună pentru un an 39,90€ /pe lună*
CMR-uri pe lună
10
30
100
Editări per CMR
1
1
3
Managementul utilizatorilor
Număr maxim de utilizatori în cont
1
1
3
10
Roluri de utilizator
Economisește timp
Baza de date CMR
Baza de date a clienților
Baza de date a transportatorilor
Baza de date a produselor
Export PDF
Trimiteți CMR din sistem
Expeditorul / Transportatorul implicit
Adrese de tipărire/facturare
Personalizare
Utilizați ștampila companiei
Folosește-ți semnătura
Sigla dvs. personalizată
Schimbați limba CMR
Personalizați e-mailul
* cardul de credit nu este necesar
* prețul afișat nu include TVA
* prețul afișat nu include TVA
* prețul afișat nu include TVA

e-CMR lab

Dezvoltăm standardul e-CMR pentru transportul rutier internațional în Europa

Credem că digitalizarea este singura cale pentru a evolua, așa că lucrăm la digitalizarea documentației lanțului de aprovizionare. Scopul nostru este de a reduce costurile documentației pe hârtie (tipărire și arhivare) și de a asigura siguranța proceselor logistice pentru transportul rutier în Uniunea Europeană.

Foi de parcurs CMR online – generator

În lumea afacerilor transportului rutier de mărfuri, CMR se evidențiază ca fiind cel mai important document pe care trebuie să îl aveți. În țările în care este acceptată convenția CMR, acesta este documentul definitoriu care asigură un transfer corect și transparent al mărfurilor de la expeditor la destinatar. Dar, este, de asemenea, un element care poate cauza o mulțime de preocupări administrative pentru toate părțile implicate. Și asta pentru că trebuie completat fără a lăsa greșeli, să faceți acest lucru manual vă ia destul de mult timp și este și riscant. Acesta este motivul pentru care un nou instrument – ​​generatorul de documente online CMR apare ca alternativa potrivită pentru a rezolva această problemă!

Ce este un CMR?

Acronimul CMR utilizat la nivel internațional este prescurtarea termenului francez: „Convention relative au contract de transport international de merchandises par route”. Traducerea directă ar fi oarecum pe linia Convenției privind contractul de transport rutier de mărfuri, la nivel internațional. CMR a luat ființă în 1956 și este cel mai frecvent utilizat de țările europene, deși este folosit în Asia și pe alte continente.

Documentul CMR este obligatoriu doar dacă țara de origine sau de livrare a mărfii este membră a convenției. În prezent, există aproximativ 55 de țări care fac parte din această convenție.

Generator de documente CMR online

Principala dificultate pentru transportatorii de marfă din toată Europa și din alte regiuni este timpul necesar pentru a avea grijă de documentele de livrare și alte documente legate de CMR. Șoferii și managerii trebuie să aibă grijă de multe lucruri, inclusiv verificarea atentă a datelor furnizate, realizarea de rapoarte etc. O modalitate mai rapidă de a rezolva problemele administrative legate de transportul mărfurilor este prin implementarea unui generator de documente CMR online.

Generatorul funcționează ca bază de date centralizată pentru numeroase șabloane și formulare de documente care sunt ușor de editat la cerere și stocate într-o bază de date cloud. De ce este acest lucru util? Ei bine, pentru că economisește timp și reduce volumul de muncă atât pentru personalul administrativ, cât și pentru șoferi. Soluțiile digitale automatizate pot îmbunătăți considerabil productivitatea, reducând în același timp sumele pe care trebuie să le cheltuiți pentru gestionarea sarcinilor administrative care nu aduc nicio valoare adăugată.

Foile de parcurs și alte documente generate vor fi stocate în baza de date. Deci, ori de câte ori trebuie să le accesați în scopuri de arhivare sau pentru a clarifica unele date, există o modalitate ușoară de a face acest lucru. Dacă software-ul este online și nu este instalat la nivel local, personalul dvs. poate accesa datele în format .pdf de oriunde.

De ce SuperCMR?

SuperCMR este un instrument digital inovator pentru companiile de transport și organizațiile care doresc să simplifice crearea documentelor CMR. Pentru o companie care completează 500 de CMR-uri pe lună (aproximativ 25/zi lucrătoare) la salariul pe oră al angajatului, stabilit la 12 EUR/oră, economiile pentru o afacere care utilizează SuperCMR sunt imense. Cu datele noastre menționate mai sus, o companie se poate aștepta să economisească între 3000 și 4000 de euro (aproximativ 3600 de euro) în fiecare an.

Puteți încerca gratuit programul SuperCMR pentru a vedea cum funcționează și cum îl puteți implementa în activitățile dvs. de afaceri de zi cu zi. Întregul sistem este foarte ușor de utilizat și realizat într-un mod ușor de navigat pentru angajați. Îmbunătățind gestionarea documentației lanțului de aprovizionare, începând cu generarea documentelor CMR, afacerea dvs. poate avansa rapid și puteți economisi sume considerabile de bani în fiecare an.

SuperCMR va păstra toate documentele în cloud pentru un acces ușor. În plus, sugestia automată a listelor de clienți / transportator / produse ajută la generarea de borderouri mult mai rapid decât de obicei. Exportați toate documentele ca document .pdf și imprimați, trimiteți, partajați. Folosind acest software, afacerea dvs. poate face, de asemenea, branding personalizat pentru formularele CMR, darși să importe date din surse externe.

CMR waybills online – generator

In the business world of road cargo transport, the CMR stands out as arguably the most important document to have. In countries where the convention of CMR is accepted, it is the defining document that ensures proper and transparent cargo transfer from sender to receiver. But, it’s also an item that can cause a lot of administrative concerns for all parties involved. Since it has to be filled in leaving no mistakes, doing it by hand is always quite time-consuming and risky. This is why a new tool – the CMR online document generator is emerging as the right alternative for the job!

What is a CMR?

The internationally used acronym CMR is short for the french term: “Convention relative au contrat de transport international de merchandises par route”. The direct translation would be somewhat along the lines of the Convention on contract for transport of merchandise by road, internationally. The CMR came into being all the way back in 1956 and is most commonly used by European countries, although it’s also used in Asia and other continents as well.

The CMR document is only mandatory if the cargo origin or delivery country is a member of the convention.  Currently, there are around 55 countries that belong to this convention.

CMR document generator online

The main difficulty for cargo carriers all over Europe and some other regions is the time it takes to take care of bill of landing and other CMR-related documents. Drivers and managers have to take care a lot of things, including double-checking the data that’s provided, making reports, etc. A quicker way to deal with cargo transport-related administrative issues is by implementing an online CMR document generator.

The generator works as centralized database for numerous templates and document forms which are easily editable on-demand and stored in a cloud database.

Why is this useful? Well, because it saves time and reduced the workload for both your administrative staff and drivers as well. Automated digital solutions can vastly improve productivity while simultaneously reducing the money you have to spend on handling administrative tasks which don’t create any added value.

Generated waybills and other documents will be stored within the database. So, whenever you need to access them for archiving purposes or to clarify some data, there’s an easy way to do it. If the software is online and not installed on-premises, your staff can access PDF format data on the go.

Why SuperCMR?

SuperCMR is an innovative digital tool for cargo companies and organizations that want to simplify CMR document creation. For a company which fills out 500 CMR’s per month (around 25 per business day) at the price per hour of the employee filling them, set at 12 EUR/h, the savings for a business, using SuperCMR are immense. With our aforementioned data, a company can expect to save between 3000 and 4000 Euros (approx. 3600 EUR) each year.

You can try out the SuperCMR program for free to see how it works and how you could implement it in your day-to-day business activities. The whole system is super user-friendly and made in a way which is easy to navigate for employees. By improving supply chain documentation management, beginning with CMR document generation, your business can swiftly move forward and save a lot of cash each year.

SuperCMR will keep all documents in the cloud for easy access. Furthermore, Client / Carrier / Product lists autosuggest helps generate waybills much faster than usual. Export all documents as a .pdf document and print, send, share. Using this software, your business can also do custom branding for CMR forms as well as import data from external sources.

SIGN UP, IT'S FREE
Română